Deň: 20. mája 2022

  • Letný camp Lajk

    Letný camp Lajk je denný tábor, určený pre mladých od 10 do 14 rokov. Organizovaný je v dvoch turnusoch, prvý od 18.7. do 22.7. a druhý od 25.7. do 29.7. Cena denného tábora je 99 eur na osobu. V rámci toho vystavíme faktúru a potvrdenie o účasti pre možnosť uplatnenia si rekreačného poukazu u zamestnávateľa.Čaká […]

    READ MORE