Mesiac: december 2019

  • Účasť na konferencii „EMPOWER – no uznaj“

    Dňa 11. decembra 2019 sa v Bratislave v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR uskutočnila konferencia “Empower – no uznaj” s cieľom obnoviť medzisektorovú spoluprácu v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou vychádzajúcej z podpisu Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania, ktorá bola spojená s predstavením príkladov dobrej praxe a oceňovaním ukážkových subjektov a projektov podporujúcich neformálne vzdelávanie. […]

    READ MORE